Bartosz Bekier: Naród i religia w Państwie Słowackim w latach 1939–1945

39,00 

Narodziny nowoczesnej państwowości słowackiej przypadły na okres, który w Polsce powszechnie kojarzony jest z katastrofą II wojny światowej.

Z perspektywy narodów, które mogą pochwalić się długimi tradycjami państwowymi, pojawienie się niepodległego państwa słowackiego było wówczas jedynie krótkim epizodem, często zresztą dezawuowanym z uwagi na szczególny kontekst, w jakim suwerenność słowacka została ogłoszona. Słowackie państwo zaistniało bowiem jako konsekwencja niemieckiego planu rozbicia Czechosłowacji, który został zrealizowany poprzez zajęcie Czech, Moraw i Śląska Cieszyńskiego oraz skłonienie Słowaków do niemal równoległego ogłoszenia niepodległości 14 III 1939 r.

Kup teraz Czytaj dalej